Dalarnas Biodlardistrikt

Välkommen till Dalarna!

 

I distriktet finns 14 lokalföreningar med cirka  460 medlemmar. Distriktorganisationens  huvudsakliga uppgifter är att
  • främja intresset för biodling i länet genom dels genom kursverksamhet och utbildning inom lokalföreningarna, dels genom att lämna information om biodling till allmänheten och till berörda myndigheter.
  • företräda lokalföreningarna vid diskussioner med vår centralorganisation SBR och med andra organisationer och myndigheter som till exempel länsstyrelsen och jordbruksverket.
  • vara en kontaktlänk för informationsutbyte mellan lokalföreningarna genom distriktets hemsida.
  • främja samarbetet med omkringliggande distrikt anordna gemensamma kurser på distriktsnivå för medlemmar i lokalföreningarna.
  • arbeta för nyrekrytering av biodlare så att medlemsantalet inom distriktet ökar på sikt.
Styrelsen ansvarar för webbplatsens innehåll

Webbadministratör är
Henrik Permalm, Falun
tel: 070-282 12 35
mail: henrik.permalm@gmail.com