Lokalföreningar

Faluorten
Christoph Frank, ordförande
073-555 45 94
anna.e.k.brorsson@gmail.com
Hemsida

Folkare (Avesta)
Göran Larsson, ordförande
070-381 67 49, ordforande@folkarebi.se
kontakta@folkarebi.se
Hemsida

Hedemorabygden
Mats Norell, ordförande
070-580 88 36
matsnorell@gmail.com

Leksand
Staffan Löwenborg, ordförande
070-319 76 11
E-post till kontaktperson: leksands.biodlarforening@gmail.com
Hemsida

Ludvikabygden
Yngve Thorné,  ordförande
070-625 96 06, yngvethorne@gmail.com

Malung
Ingela Eriksson, ordförande
073-056 74 17, ime@telia.com

Nås
Kristina Abrahamsson, ordförande
070-562 99 41, tina@appelbo.net

Ovansiljan
Berit Gustafsson, ordförande
David Summermatter, kontaktperson
073-072 14 95, dsummermatter@hotmail.com
Hemsida

Rättvik
Eva Ernestes, ordförande
Jan-Erik Westlund, kontaktperson
070-676 78 34, janerik_westlund@hotmail.com

Hemsida

Tuna-Borlänge
Ordförande, Vakant
Louise ”Lollo” Rengman, kontaktperson
070-744 86 64, louise.zackrisson@gmail.com

Hemsida

Svärdsjö-Enviken
Jörg Kronsfoth, ordförande
070-559 22 16, saxorrior@hotmail.de

Säterbygden
Sven Eriksson, ordförande
076-548 72 23, sven.eriksson@areal.se

Vika
Gustav Boklund, ordförande
070-580 24 88
gustav.boklund@gmail.com
Hemsida
rev 2024-03-11