Styrelse

Ordförande
Mats Norell, Dala-Husby
matsnorell@nordsvenskdalarna.com
070-580 88 36

Sekreterare
Berit Gustavsson, Nusnäs

Kassör
Inge Skog, Stora Skedvi

Övriga ledamöter
Christer Ställberg, Söderbärke
Maria Ivarsgård, Falun – kvalitetsansvarig
Karin Backman, Borlänge – utbildningsansvarig
Erik Dahlberg, Borlänge
Jonny Persson, Våmhus
Karin Trotzig, Falun

Bihälsoansvariga
Lars Sjölin
Hans Persson

Webbadministratör
Henrik Permalm, Falun