Styrelse

Vice ordförande
Berit Gustravsson
berit.gustafssonfu@telia.com

Övriga ledamöter
Valda om ett år 2022 -2023
Falun: Gunilla Streijffert
Ovansiljan: Berit Gustavsson
Tuna-Borlänge: Tomas Wärnfeldt

Valda om 2 år 2022 -20224
Ludvika: Christer Ställberg
Rättvik: Jan-Erik Westlund
Tuna-Borlänge: Maria Ivarsgård