Styrelse

Vice ordförande
Berit Gustravsson
berit.gustafssonfu@telia.com

Övriga ledamöter
Valda om ett år 2022 -2023
Falun: Gunilla Streijffert
Ovansiljan: Berit Gustavsson
Tuna-Borlänge: Tomas Wärnfeldt

Valda om 2 år 2022 -20224
Ludvika: Christer Ställberg
Rättvik: Jan-Erik Westlund
Tuna-Borlänge: Maria Ivarsgård

Övriga uppdrag

Bihälsosamordnare: Christoph Frank
Avelssamordnare: Yngve Thorné
Utbildningssamordnare: Gunilla Streijffert
Kvalitetssamordnare: Jan-Erik Westlund, Christer Ställberg
Honungsbedömnings Ordf.: Jan-Erik Westlund, Christer Ställberg
Hemsidesansvarig: Jan-Erik Westlund
Medlemsregistret: Jan-Erik Westlund