Yngelröta v:a 24 2017

16 juni, 2017

Bisjukdomen Amerikansk yngelröta: nytt utbrott har konstaterats i Värmlands län
Kommun: Sunne
Församling: Sunne
Vecka: 24 2017
Tillsynsdistrikt: S:3
För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet gäller kartläggning och utökad besiktning. Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående. Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.
Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.

Områden som är smittförklarade för Amerikansk yngelröta: Du får aldrig flytta bin, bitillbehör eller biredskap utan de har besiktigats och friförklarats av bitillsynsman – flyttningstillstånd.
Aktuell bitillsynsman samt läget vad gäller smittförklaringar i ditt län finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

Det är i sådana här lägen det visar sig hur oerhört angeläget det är att alla biodlare har anmält uppställningsplatserna för sina bisamhällen. Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen gör du vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling. 2015 var ett anmälningsår. Har du missat detta är det mycket brådskande att du omgående anmäler uppställningsplatser för dina bisamhällen. Se Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.
Det är lagkrav att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.

TIPS: Kolla vår gemensamma hemsida Biodling på LstW-webben lite då och då – ska revidera så snart som möjligt.

Dessutom har vi nu skapat en gemensam nationell sida med årets utbrott av Amerikansk yngelröta, finns på Lst-Stockholms hemsida.
Länk dit finns på vår gemensamma hemsida ”Biodling” på LstW-webben – undermapp ”Bisjukdomar och smittoläge”.