Nytt utbrott av yngelröta vecka 31 2018

7 augusti, 2018

Län                   Värmland
Kommun:               Säffle
Församling:           Värmlands Bro
Vecka:                   31
Tillsynsdistrikt:     S:10

Amerikansk yngelröta (AmY) är en smittsam och besvärlig bisjukdom – drabbar de yngsta bilarverna.

-Tillkalla bitillsynsman om du misstänker bisjukdom.  AmY = anmälningsplikt
-För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet à kartläggning och besiktning.
-Om du har bin inom området kontakta din bitillsynsman omgående.
-Aktuell bitillsynsman samt läget vad gäller smittförklaringar finner du på
Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.
-Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.

Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen  SKA du göra vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling.

2018 är ett ”anmälningsår”. Om du har missat detta anmäl omgående alla uppställningsplatser för dina bisamhällen.

Det är lagkrav  att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.

Vid utbrott av bisjukdom måste info om uppställningsplatser finnas tillgänglig för att vi snabbt ska få koll/stopp på utbrottet.

Blankett – se Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

 

Följ aktuella regler och råd.
Håll dig uppdaterad om vad som gäller och aktuellt läge vad gäller smitta/utbrott av bisjukdomar.
För god bihälsa och för att hindra bisjukdomar är det angeläget att vi arbetar gemensamt. God biodlingshygien är en viktig del i detta, t.ex. hålla god ordning, rent och fräscht, varje bigård har sina egna biodlingsredskap m.m. m.m.
Flyttningstillstånd: I områden som är smittförklarade för amerikansk yngelröta à måste bin, bitillbehör eller biredskap besiktigas och ”flyttgodkännas” av bitillsynsman innan de får flyttas över församlingsgräns.
Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling:


https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/lantbruk-och-landsbygd/jordbruk-och-djurhallning/djurhallning/biodling.html

Det finns en gemensam nationell lista med årets utbrott av Amerikansk yngelröta. Länk dit finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.

Gunilla Streijffert