Övriga uppdrag – samordnare

 

Bihälsa:  Christoph Frank
Avel:  Tomas Wärnefeldt
Utbildning: Gunilla Streijffert
Kvalitet: Jan-Erik Westlund, Christer Ställberg
Honungsbedömning / Kvalitet: Tina Abrahamsson, Christer Ställberg, Kerstin Rossgård
Hemsida: Claes Hermansson
Medlemsregistret: Lina Molander, Lars Helander
Skador bisamhällen – vilt/skador/stölder: Gunilla Streijffert
Näringsbiodling : Lars Helander