Seminarium för Drottningodlare

Seminarium för Drottningodlare

Datum: Lördag 4:e Mars 2023. Tid: 10:00 till senast 17:00

Det vänder sig i första hand till de som har (någon) erfarenhet av drottningodling.
Det är ett samarbete mellan förbundet och distrikten i Sverige.
Formen är hybridseminarium dvs fysiskt i Skövde och via länk ut till distrikten via Teams eller Zoom.
Tanken är att distrikten bjuder in till en lokal träff, möjligen två i Dalarna pga av avstånd, där vi resonerar, knyter kontakter och hittar varandra för ett fruktsamt fortsatt avelsarbete. (Vi återkommer med vilka platser det blir)

Vill någon/några med begränsad erfarenhet deltaga, är de också välkomna. Nivån vänder sig dock till de med erfarenhet. Då tas de grundläggande frågorna i det lokala rummet. Vi ska inte exkludera någon.