Yngelröta v:a 23 2018

13 juni, 2018

Bisjukdomen Amerikansk yngelröta – nytt utbrott har konstaterats i Värmlands län

Kommun:               Sunne
Församling:           Västra Ämtervik
Vecka:                   23 2018
Tillsynsdistrikt:     S:3

Amerikansk yngelröta är en smittsam och besvärlig bisjukdom som drabbar de yngsta bilarverna.
För alla bin inom en radie om 3 km runt sjukdomsutbrottet gäller kartläggning och utökad besiktning.
Bisamhällen som konstaterats drabbade av sjukdomen ska avlivas och saneras.
Det är i sådana här lägen det visar sig hur oerhört angeläget det är att alla biodlare har anmält uppställningsplatserna för sina bisamhällen. Anmälan av uppställningsplatser för bisamhällen  gör du vart tredje år eller när du gör förändringar i din biodling. 2018 är ett ”anmälningsår”. Har du missat detta är det mycket brådskande att du omgående anmäler uppställningsplatser för dina bisamhällen. Se Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling. Det är lagkrav  att alla biodlare – såväl liten biodlare som storbiodlare – anmäler sina uppställningsplatser för bin.
Det är angeläget att vi arbetar gemensamt för god bihälsa och för att hindra bisjukdomar. God biodlingshygien är en viktig del i detta, t.ex. hålla god ordning, rent och fräscht, varje bigård har sina egna biodlingsredskap m.m. Tillkalla bitillsynsman om du misstänker bisjukdom.
Flyttningstillstånd: I områden som är smittförklarade för amerikansk yngelröta måste bin, bitillbehör eller biredskap besiktigas och ”flyttgodkännas” av bitillsynsman innan de får flyttas över församlingsgräns.
Följ aktuella regler och råd. Håll dig uppdaterad om vad som gäller och aktuellt läge vad gäller smitta/utbrott av bisjukdomar.
Aktuell bitillsynsman samt läget vad gäller smittförklaringar i ditt län finner du på följande länk:

Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling

Det finns en gemensam nationell lista med årets utbrott av Amerikansk yngelröta. Länk dit finner du på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida om Biodling.